Meteen naar de inhoud

Paarse Vrijdag

ouders / verzorgers

Als ouder / verzorger kan je vragen hebben over het vieren van Paarse Vrijdag. De meestgestelde vragen zijn hieronder te vinden. Zijn er nog steeds vragen? De Oudertelefoon staat voor je klaar.

Veelgestelde vragen

Wat is Paarse Vrijdag?

o   Op Paarse Vrijdag vieren we dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie je bent, wat je hobby’s zijn, wat je huidskleur is, wat je gelooft of op wie je verliefd wordt. Want alle kinderen zijn anders, maar verdienen allemaal liefde, bescherming en een veilige omgeving. Aandacht daarvoor is natuurlijk 365 dagen per jaar belangrijk, maar basisscholen staan er tijdens Paarse Vrijdag extra bij stil. De school moet een veilige plek zijn voor iedereen, maar dat is helaas niet vanzelfsprekend. Kinderen worden bijvoorbeeld gepest omdat ze niet aan de norm voldoen zoals een jongen die op dansles zit, een kind dat twee moeders heeft of vanwege iemands afkomst. Een gelukkige jeugd voor elk kind, dat is de norm. Samen met ouders en leerkrachten kunnen we ervoor zorgen dat kinderen veilig opgroeien, zichzelf kunnen zijn en anderen respecteren om wie zij zijn.

Wat heeft COC met Paarse Vrijdag te maken?

o   COC ondersteunt sinds 2020 basisscholen die Paarse Vrijdag willen organiseren. Samen met onderwijsprofessionals ontwikkelen wij het Paarse Vrijdag pakket met lesideeën en informatie voor leerkrachten. Het is belangrijk dat de inhoud van de lesideeën goed aansluit bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen. De focus op de basisschool ligt op het creëren van een veilige schoolomgeving door kinderen kennis te laten maken met de diversiteit die Nederland rijk is. Anderen en jezelf leren respecteren is de basis. Door de diversiteit van Nederland te laten zien, krijgen kinderen meer begrip voor mensen die niet op hen lijken of in hun omgeving zitten.

Wat zit er in de Paarse Vrijdag pakketten?

o   In de Paarse Vrijdag pakketten zitten handleidingen voor leerkrachten, prentenboeken, Paarse Vrijdag posters en paarse ballonnen om de school te versieren. In de handleiding voor leerkrachten staan tips voor ouderbetrokkenheid en het bevorderen van handelingsbekwaamheid in het bespreken van bijvoorbeeld seksuele diversiteit in de klas. In totaal zitten er 13 lesbrieven in voor de onderbouw, middenbouw, en bovenbouw. Bij elk leerjaar hebben we bijpassende lesbrieven ontwikkeld zoals een prentenboek voor de onderbouw, een gespreksgedicht voor de middenbouw, en een Spel Show (online te bekijken) voor de bovenbouw. In de ene lesbrief is diversiteit op de voorgrond aanwezig, bij andere lesbrieven op de achtergrond of het gaat over jezelf zijn.

Waarom is Paarse Vrijdag belangrijk?

o   Kinderen groeien op in een divers Nederland. Ze groeien op tussen verschillende culturen en geloven, met een tante die op vrouwen valt of in een gezin met twee papa’s. Die diversiteit zie je terug in het klaslokaal. Gelukkig samenleven in een gezonde maatschappij betekent dus dat je in aanraking komt met mensen die anders zijn dan jij. Dat is een basisvaardigheid voor ieder kind, net zoals rekenen of taal. Door actief aan de slag te gaan met diversiteit worden discriminatie en vooroordelen verminderd. Het kan pestgedrag bestrijden en voorkomen. Uitsluiting is verschrikkelijk en geen enkel kind verdient het om dit mee te maken. Anderen behandelen met respect en begrip is iets wat je gelukkig kunt leren. COC, ouders en onderwijsprofessionals dragen hier allemaal hun steentje aan bij. Samen nemen we de verantwoordelijkheid voor een liefdevolle en veilige jeugd van onze kinderen.

Waarom moeten alle kinderen hier informatie over krijgen als het gros van de kinderen wel aan de norm voldoet?

o   Alle leerlingen hebben onderlinge verschillen: van huidskleur en religie tot hobby’s en gezinssamenstelling. En alles daartussenin. Het is belangrijk dat leerlingen de vrijheid hebben om zichzelf te zijn, los van genderrollen en -stereotypen. Uit onderzoek blijkt dat dit schoolresultaten ten goede komt. Kinderen ontdekken vanaf jonge leeftijd wie ze zijn. Ook is voor kinderen familiediversiteit relevant: zijzelf of vriendjes komen uit gescheiden gezinnen, eenoudergezinnen, gezinnen met twee papa’s of twee mama’s of ze hebben misschien stiefouders.  Respect hebben voor die verschillen gaat daarom iedereen aan. Door informatie te geven worden discriminatie, vooroordelen en pestgedrag verminderd. Er ontstaat meer bewustzijn over diversiteit. Dat helpt leerlingen om goed en gelukkig te leven in een diverse samenleving.

Worden kinderen door Paarse Vrijdag te vieren op een spoor gezet?

o   Nee, het gaat erom dat kinderen kennismaken met de diversiteit die Nederland rijk is. Jongens mogen nog steeds voetbal houden en meisjes met poppen spelen! Maar het is net zo oké als je als meisje van voetballen houdt of als een jongen nagellak wil dragen. Daarnaast stellen kinderen vragen vanuit zichzelf over de wereld om hen heen. Ook over verliefdheid, hoe gezinnen zijn samengesteld of verschillen tussen jongens en meisjes. Het is belangrijk dat ze daarop goede antwoorden krijgen die zijn afgestemd op hun leeftijd. Daar is Paarse Vrijdag voor. Daarom hebben experts en leerkrachten dit vastgelegd in het onderwijscurriculum. Leren over familie- of seksuele diversiteit hoort daarbij, net zoals kinderen religieuze of culturele verschillen leren respecteren.

Wie heeft er bepaald dat kinderen moeten leren over diversiteit?

o   Naast dat elke school en elke ouder/verzorger wil dat de school een fijne en veilige plek is voor iedereen, biedt ook wet- en regelgeving hier kaders voor.

Het landelijk curriculum voor onderwijs is zorgvuldig tot stand gekomen en heeft brede politiek-maatschappelijke goedkeuring. Dit curriculum beschrijft wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen aan het einde van hun schoolperiode om als Nederlandse burger deel te kunnen nemen in de samenleving en zichzelf blijvend te ontwikkelen. Het wordt geactualiseerd op basis van de meest recente wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten, met medewerking van leraren, vakexperts, wetenschappers en maatschappelijke organisaties. De vrijheid van onderwijs garandeert scholen de ruimte vanuit hun eigen visie en identiteit inkleuring te geven aan het landelijk curriculum.

In de Kerndoelen van het Onderwijs, waarin seksuele diversiteit is opgenomen, zijn allerlei andere vormen van diversiteit beschreven, zoals religieuze, levensbeschouwelijke, culturele en seksuele diversiteit. En volgens de Wet Burgerschap is kennis van, en respect voor, diversiteit een belangrijk onderdeel van burger zijn in Nederland.

Oudertelefoon

De Oudertelefoon staat iedere ouder en opvoeder te woord, via telefoon en chat. Je kunt met De Oudertelefoon praten over alles wat je tegenkomt in je ouderschap, gezinssituatie en als opvoeder. De Oudertelefoon vindt niets gek, raar, te groot of te klein. Je mag De Oudertelefoon bellen als je vragen hebt, zorgen, twijfels, problemen of om gewoon even te sparren. De vrijwilligers zijn getrainde professionals, die zonder oordeel naar je luisteren. Ze geven geen kant-en-klare tips of adviezen, maar stellen de juiste vragen om erachter te komen wat je dwars zit en hoe je dichterbij een gewenste situatie kunt komen. Ze gaan uit van jouw ervaring en kennis. Als opvoeder ken je immers zelf je eigen situatie het best. Ze helpen je graag om daar weer met een frisse blik naar te kunnen kijken.

Ook met vragen rondom Paarse Vrijdag kan je terecht bij De Oudertelefoon.

Je kan contact met De Oudertelefoon opnemen door te bellen naar 085 130 46 58. Of bezoek hun website voor de chat.

De oudertelefoon is elke werkdag van 9 – 15 uur en 20 – 22 uur bereikbaar.

Paarse Vrijdag is een geregistreerd merk van Federatie COC Nederland